PREDSTAVITEV SPLETNEGA TEČAJA VARNI V PISARNI

Spletni tečaj Varni v pisarni smo zasnovali na Nacionalnem odzivnem centru SI-CERT, eni najstrokovnejših organizacij s področja kibernetske varnosti v Sloveniji. Spletni tečaj je prosto dostopen najširši javnosti in podjetjem v Sloveniji zagotavlja brezplačno storitev izobraževanja zaposlenih o informacijski varnosti. 

Za vsa vprašanja smo vam na razpolago na kontaktnem naslovu info@varninainternetu.si

Na podlagi več kot 25-letnih izkušenj na področju obravnave omrežnih incidentov, spletnih goljufij in ozaveščanja uporabnikov smo zasnovali učni program, ki na zelo enostaven, razumljiv in vizualno privlačen način zaposlenim v manjših podjetjih predstavi osnove informacijske varnosti.  

Problematika, ki jo predstavimo skozi spletni tečaj so spletna tveganja oz. nevarnosti, ki ciljajo na zaposlene v manjših podjetjih in lahko imajo resne finančne posledice: spletne goljufije, ki ciljajo na podjetja, okužbe s škodljivo kodo, zlorabe uporabniških računov, izguba podatkov, vdori v informacijski sitem itd. Ciljna javnost, ki jo spletni tečaj nagovarja, so tako zaposleni kot ključni odločevalci oz. vodstvo, učne teme pa so razdelane glede delovne procese oz. prilagojene različnim delovnim nalogam.  

Tečaj je primarno namenjen manjšim podjetjem z do deset zaposlenimi, kjer sami skrbijo za svoj IT oddelek ali nimajo jasnega nadzora nad delom zunanjih IT izvajalcev, zaposleni pa pri svojem delu uporabljajo različne e-bančne in druge plačilne rešitve, spletne trgovine, družbena omrežja. Vsebine so uporabne tudi za večja podjetja in organizacije; kjerkoli ni sistematičnega pristopa k izobraževanju zaposlenih o informacijski varnosti.  

Zakaj naj zaposleni opravijo tečaj Varni v pisarni ? 

Več kot 25-letna praksa delovanja centra SI-CERT kaže trend naraščanja kibernetskih napadov na manjša in srednje velika podjetja z jasnim ciljem finančne koristi. Podatki našega Letnega poročila o kibernetski varnosti 2019 kažejo, da so zneski oškodovanj še višji kot pretekla leta. Eden izmed razlogov je premalo zavedanja o pomembnosti vlaganja v izobraževanje zaposlenih o temeljnih principih informacijske varnosti v poslovnem okolju.  

Zato je cilj učne platforme ponuditi razlago (znanje), konkretne primere incidentov, ki smo jih obravnavali v slovenskih podjetjih in enostavne postopke, kako zaposleni sam prepozna tveganje in se ustrezno odzove. Posledično tako pripomore k večji varnosti in prepreči takojšnje kot posredne izgube zaradi varnostnih incidentov (finančno oškodovanje, izpad delovanja, izguba podatkov, okrnitev ugleda in podobe v javnosti, izguba zaupanja strank in poslovnih partnerjev itd.).  

Spletni tečaj Varni v pisarni kot tudi ostale SI-CERT aktivnosti v celoti financira Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV).

Scroll to Top